България : За вашата почивка или бизнес пътуване - изберете измежду селекцията от хотели, вили и къщи за гости в цяла България.

Гълъбово

Град Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина и е един от малките градове в страната. През територията му преминава един от най-преките пътища между Северна и Южна България. Край града се намира язовир "Розов кладенец", обитаван от много редки птици. Тук са установени 142 вида птици, от които 34 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 62 са от европейско природозащитно значение. Язовирът е място от международно значение за зимуването на малкия и големия корморан. Макар и в по-малки количества през зимата са установени световно застрашените видове къдроглав пеликан и белоока потапница. Още един световно застрашен вид се среща в района на язовира по време на миграция - ливадният дърдавец. Язовирът е предложен за защитена територия поради значението си за птиците, но досега официално не е поставен под защита.

Друга забележителност край Гълъбово е защитният вал "Еркесията". Еркесията е гранично укрепително съоръжение (висок землен вал с ров в южното му подножие), което маркира границата между България и Византия, установена с подписването на мирния договор между хан Омуртаг и император Лъв V Арменец през 815 или 816 г.
Гостите на града могат да посетят и крепостта "Балзена" край с.Главан, чиито следи от масивни стари зидове все още могат да се видят върху билото на един от северните ридове на Сакар планина. Според местното предание на това място е съществувала голяма крепост, която е била важен отбранителен център през ранновизантийския период и Средновековието. В научната литература тази местност е известна с името “Калето” или “Градището”. Редом с тези названия местното население я нарича и с името “Балзена”.

Официалният празник на град Гълъбово е на 27 август. Тук се честват и други интересни събития, като Международният турнир по борба за деца "Злати Ройдев", който е единственият в България, одобрен от международната федерация по борба ФИЛА и е включен в нейният спортен календар, и националният фолклорен фестивал "Янко Петров" за гъдулари (самодейци и професионалисти), танцови състави и ансамбли и фолклорни певчески групи, който се провежда ежегодно през месец май.
Вила Верде, Манолева къща, Златна Тракия,

ПО СВЕТА
.DE .GR .BG

Всички права запазени © 2001-2011 NaHotel.bg
Използването на снимки и данни от сайта е забранено, без обратен линк към сайта. Отговорност за коректността на публикуваната информация носят регистрираните туристически обекти.
Моля, известете редактора за неточна информация от тук